Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Αθήνα, 26.06.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας δημοσιεύει σήμερα την πρώτη Ετήσια Έκθεση Απολογισμού της παρουσιάζοντας το έργο που επιτελέστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2019, με έμφαση στις δράσεις και στα επιτεύγματα της Αρχής από την ίδρυσή της, με τον ν.4622/7-8-2019 περί Επιτελικού Κράτους.

Η Έκθεση αποτελεί βασικό εργαλείο λογοδοσίας και ελέγχου της δράσης της ΕΑΔ και αποσκοπεί στην αντικειμενική και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών για α) την πορεία υλοποίησης της διαρθρωτικής αυτής μεταρρύθμισης και της εφαρμογής του σχεδίου ενοποίησης των έξι καταργηθέντων φορέων σε μία ενιαία Αρχή, β) το έργο και τη δράση της ΕΑΔ ανά επιχειρησιακό πυλώνα: Έλεγχος – Πρόληψη – Ευαισθητοποίηση, γ) τις συνεργασίες που αναπτύσσονται σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς και δ) τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της Αρχής για το επόμενο έτος.

Έχει δομηθεί με στόχο να είναι αναλυτική αλλά και ταυτόχρονα φιλική προς τον αναγνώστη, παρουσιάζοντας το σύνολο της πληροφορίας μέσω συνοπτικών κειμένων, οπτικών απεικονίσεων και γραφημάτων, προκειμένου να μπορεί να ενημερωθεί ο πολίτης με ευσύνοπτο και εύληπτο τρόπο για το περιεχόμενο αυτής.

Η Έκθεση διαβιβάστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 παρ. 5 του ν.4622/2019, από τον Διοικητή της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να συζητηθεί βάσει των όσων προβλέπονται στον Κανονισμό της Βουλής. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη δημοσίευσή της σε σχετική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Έκθεση εδώ .

 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Ο Διοικητής

Άγγελος Μπίνης