Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Υπό την αιγίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό Συνέδριο του Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE Greece) με τίτλο «How to cure Procurement Fraud».

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των κρίσιμων σημείων και των αδυναμιών που μεγιστοποιούν τον κίνδυνο της απάτης, όσον αφορά στο κύκλωμα αγορών-προμηθειών-συμβάσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας. Οι ομιλητές του συνεδρίου είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν πρακτικές μεθόδους πρόληψης, αποτροπής και εντοπισμού της διαφθοράς σε όλο τον κύκλο των προμηθειών, να παρουσιάσουν σύγχρονες τάσεις και εξελιγμένα συστήματα που αφορούν τον μετασχηματισμό εταιρικών μοντέλων προμηθειών (Procurement Transformation) καθώς και να τοποθετηθούν σχετικά με τη στόχευση της νέας εθνικής στρατηγικής δημοσίων συμβάσεων.

Ο Διοικητής της ΕΑΔ Άγγελος Μπίνης, επεσήμανε τη σημασία που έχει για τη βελτίωση της λειτουργίας των προμηθειών η οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η αξιοποίηση εργαλείων όπως η ανάλυση δεδομένων, ο σχεδιασμός των ελεγκτικών αποστολών βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης, καθώς και η αναπτυξη προγραμμάτων ελέγχου για καθε φάση της διαδικασίας προμηθειών. Η ενίσχυση της διαφάνειας στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στα δημόσια έργα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και βασικό πυλώνα για την αναθέρμανση της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη μετά covid-19 εποχή.