Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα «Δραστηριότητες Επιρροής: Το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο»

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 6 Απριλίου και ώρα: 12:00 μ.μ. με θέμα: «Δραστηριότητες Επιρροής: Το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο». Στο επίκεντρο του σεμιναρίου θα βρεθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν.4829/2021) για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας. Για πρώτη φορά στη χώρα μας δημιουργήθηκε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ρύθμισης της αλληλεπίδρασης των δημόσιων φορέων με τους εκπροσώπους συμφερόντων (Lobbying), οι διατάξεις του οποίου έρχονται να καλύψουν το νομοθετικό και θεσμικό κενό που υπήρχε και που επανειλημμένα είχε επισημανθεί από διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα στο πλαίσιο σχετικών αξιολογήσεων. Για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ελήφθησαν υπ’ όψιν καλές πρακτικές διεθνών οργανισμών (π.χ. Ο.Ο.Σ.Α., Συμβούλιο της Ευρώπης κ.λπ.), καθώς και τα αντίστοιχα νομοθετικά πλαίσια άλλων χωρών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης ως κεντρικός εισηγητής θα εστιάσει στη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών για τη ρύθμιση του lobbying στη χώρα μας και στη θέσπιση του σχετικού πλαισίου, το οποίο θέτει τις υγιείς βάσεις για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων επιρροής μέσα από δύο σημαντικούς άξονες: τη διασφάλιση της ακεραιότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και τη θωράκιση της διαφάνειας στην άσκηση επιρροής.

- Ποιες υποχρεώσεις δημιουργεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους εκπροσώπους συμφερόντων και τους θεσμικούς φορείς;

- Ποιες είναι οι απαιτήσεις διαφάνειας για τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες επιρροής;

- Ποιος ο ρόλος της Ε.Α.Δ. στην εφαρμογή του νόμου;

- Πώς θα επιτυγχάνεται η συμμόρφωση;

Τα παραπάνω ερωτήματα θα αποτελέσουν την κεντρική θεματολογία του σεμιναρίου, στο οποίο θα συμμετέχουν οι:

  • - Άγγελος Μπίνης, Διοικητής, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • - Αυγή Οικονομίδου, Senior Advisor Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, ΣΕΒ
  • - Θεόδωρος Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Περιεχομένου, διαΝΕΟσις
  • - Γιώργος Φλέσσας, Senior Consultant
  • - Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής/ Συνιδρυτής, Vouli Watch
  • - Δρ. Αναστασία Σωτηροπούλου, Νομική Συνεργάτης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
  • - Ιωάννης Σταϊκούρας, Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας & Λογοδοσίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube. Για να την παρακολουθήσετε: https://bit.ly/3JUwh6k

Το εν λόγω σεμινάριο εντάσσεται σε σειρά εκπαιδευτικών δράσεων της Ε.Α.Δ. με κεντρικό θεματικό άξονα την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα (Business Integrity). Μέχρι σήμερα τα τρία πρώτα webinars («Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως Πυλώνας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» - Οκτ.’ 21, «Προγράμματα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας: Από την Υιοθέτηση, στην Εφαρμογή και την Παρακολούθηση» - Δεκ.’ 21 και «Πραγματικοί Δικαιούχοι και Ενίσχυση της Εταιρικής Διαφάνειας» - Φεβρ.’ 22) πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία και σημαντική συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών του ιδιωτικού τομέα.

Περισσότερα για τον προγραμματισμό και τις θεματικές των σεμιναρίων: https://bit.ly/3LsTInF