Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Την Πέμπτη 15.12.2022 έλαβε χώρα με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή το διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο «Tackling Corruption in Public Procurement» στο πλαίσιο υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών του Δικτύου των Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (Network of Corruption Prevention Authorities - NCPA) υπό την Προεδρία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Το τέταρτο Διαδικτυακό Σεμινάριο ολοκληρώνει τη σειρά σεμιναρίων του ετήσιου προγράμματος εργασιών με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας.

Εκπροσωπώντας την Προεδρεύουσα Αρχή του Δικτύου, ο κ. Ιωάννης Φουστανάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, άνοιξε τις εργασίες της ημερίδας.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους έγκριτοι ομιλητές από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τον ΟΟΣΑ-MAPS και τις Αρχές Πρόληψης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Δικτύου (ΕΑΔΗΣΥ-GR, HCPPP-PS, ANAC-IT), παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες που έχουν λάβει για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες προμήθειες.

Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργικότητα των εργαλείων παρακολούθησης και μεθοδολογιών αξιολόγησης των συστημάτων δημοσίων προμηθειών καθώς και σχετικά με τις προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου και να μοιραστούν καλές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε o κ. Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Προϊστάμενος του υποτομέα ελέγχων ΑFCOS της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.