Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

  EAD Kerameus 768px                                                                                                                                                                                                                     

 12.01.2024

Η αναπληρώτρια του διοικητή της ΕΑΔ κα Αλεξάνδρα Ρογκάκου υποδέχτηκε την Πέμπτη 11.01.2024 στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας την Υπουργό Εσωτερικών κα Νίκη Κεραμέως, την Υφυπουργό Εσωτερικών κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης κ Δημήτρη Κιρμικίρογλου. Κατά την ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στα κεντρικά κτήρια της Αρχής τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή  e-Peitharxika (https://e-peitharxika.aead.gr/), ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που ανέπτυξε η ΕΑΔ για την παρακολούθηση των μορφών της πειθαρχικής προδικασίας και των πειθαρχικών υποθέσεων.

H κα Αλεξάνδρα Ρογκάκου σημείωσε ότι «Το e- Peitharxika αποτελεί ένα σύγχρονο και καινοτόμο εργαλείο για την πρακτική παρακολούθηση κάθε πειθαρχικής υπόθεσης. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, των πειθαρχικών διαδικασιών και των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες. Μέσω αυτής παρακολουθείται και η εξέλιξη των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων και στην περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων. Πρόκειται για μια δράση που αφενός ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και βελτιώνει την απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης, αφετέρου ενδυναμώνει το έργο του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΑΔ στην κατεύθυνση θωράκισης της διαφάνειας και της λογοδοσίας ».