Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μια πρωτοποριακή Θερινή Ακαδημία διοργανώνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), από 27.06.2024 μέχρι 09.07.2024, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ (Independent Commission Against Corruption/ ICAC) και τη Διεθνή Ακαδημία Κατά της Διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong International Academy Against Corruption/ HKIAAC). Η Θερινή Ακαδημία ξεκίνησε σήμερα (27.06.2024) και θα πραγματοποιηθεί υβριδικά (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα εστιάσουν στις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς στο πεδίο της καταστολής και της πρόληψης, αλλά και στην ανταλλαγή σημαντικής τεχνογνωσίας.

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υψηλόβαθμα στελέχη της ICAC και της HKIAAC θα παρουσιάσουν τη δομή και λειτουργία των δυο φορέων, τα ελεγκτικά εργαλεία και τις μεθόδους πρόληψης και καταστολής των φαινομένων διαφθοράς που εφαρμόζουν, ενώ, παράλληλα, θα αναλυθούν πραγματικές μελέτες περίπτωσης, ο τρόπος διαχείρισής τους μέσα από σύγχρονα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, με ιδιαίτερη έμφαση στον κομβικό ρόλο των νέων τεχνολογιών.

Συνολικά, θα εκπαιδευτούν περισσότερα από 150 στελέχη της Ε.Α.Δ. και άλλων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται η Αρχή στο πλαίσιο του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (ΕΣΟΕΛ). Το ΕΣΟΕΛ αποτελεί ένα πρότυπο συλλογικό όργανο που υλοποιεί σημαντικές δράσεις, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των 17 φορέων μελών του, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του ελέγχου και της καταπολέμησης της διαφθοράς.  

Σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης συνεργασίας και των εποικοδομητικών συνεργειών που έχει αναπτύξει η Ε.Α.Δ. με τους δυο φορείς διεθνούς κύρους του Χονγκ Κονγκ (ICAC και HKIAAC) και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή σημαντικής τεχνογνωσίας, τη διεξαγωγή συναντήσεων εργασίας μεταξύ στελεχών των Αρχών, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Α.Δ. Οι συγκεκριμένες συνέργειες συμβάλλουν στη συνεχή αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των στελεχών της Αρχής και επιτρέπουν να αξιοποιείται κάθε καινοτόμος πρακτική και μεθοδολογία, με στόχο τη διαμόρφωση σύγχρονων δημοσίων πολιτικών προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της σημερινής πρώτης ημέρας έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος, χαιρετισμό απηύθυνε ο Α.Ε. Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Xiao Junzheng.