Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Έλεγχοι της ΕΑΔ με αντικείμενο την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε όλη την επικράτεια για το έτος 2023

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες) σε συνεργασία με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2023-31.12.2023 διενήργησε ελέγχους σε ολόκληρη την επικράτεια με αντικείμενο την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν 4.287 ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του

δημοσίου (νοσοκομεία, δήμοι, ΔΟΥ) και επιβλήθηκαν 413 πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.100€

Ειδικότερα :

Επιβλήθηκαν 317 πρόστιμα σε υπευθύνους ή εκπροσώπους των ελεγχόμενων φορέων, ύψους 373.500€ και 96 πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα, ύψους 9.600€.

Ενδεικτικά από τους επιτόπιους ελέγχους μιας Π.Υ στις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδος, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας σε δημόσιες υπηρεσίες και νοσοκομεία διαπιστώθηκαν:

  • Σε δύο νοσοκομεία / Μη ύπαρξη σχεδίου αποτροπής καπνίσματος και πλημμελής εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος σε δύο νοσοκομεία.
  • Σε τέσσερις δήμους / Μη ύπαρξη σχεδίου αποτροπής καπνίσματος

  • Σε ένα (1) δήμο βρέθηκε καπνιστής /στρια που ήταν υπεύθυνος /η για την εφαρμογή του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος
  • Σε δυο (2) Περιφερειακές ενότητες/ Μη ύπαρξη σχεδίου αποτροπής καπνίσματος
  • Σε μια (1) Δ.Ο.Υ. / Μη ύπαρξη σχεδίου αποτροπής καπνίσματος

Από την ΕΑΔ αναζητήθηκαν οι διαπιστωθείσες πειθαρχικές ευθύνες των υπευθύνων.