Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Έλεγχοι της ΕΑΔ σε κατασκηνώσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με αντικείμενο τη διαπίστωση αδειοδότησης και εύρυθμης λειτουργίας τους και την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.  

Κατόπιν σχεδιασμού ελέγχων βάσει αξιολόγησης διακινδύνευσης, το διάστημα από 24.06.2022 έως και 19.07.2022 κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διενήργησαν ελέγχους σε (4) τέσσερις κατασκηνώσεις στην Αττική, μία (1) στη Βοιωτία, και μία (1) στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας τους, την εύρυθμη λειτουργία αυτών καθώς και την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης του SARS COV-2, όπως προβλέπονται στους σχετικούς Νόμους, Κ.Υ.Α., Εγκυκλίους και Οδηγίες του ΕΟΔΥ και των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας.

Διαπιστώσεις- Συστάσεις κατά τον επιτόπιο έλεγχο των Επιθεωρητών – Ελεγκτών:

Στην πλειοψηφία των ελεγχόμενων φορέων διαπιστώθηκε ότι: τηρούνταν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προφύλαξη ασθενών που ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες και οι κανόνες για το επισκεπτήριο, γινόταν ορθή απολύμανση χώρων και επιφανειών, τηρούνταν οι ειδικές οδηγίες για το προσωπικό καθαριότητας και η διαδικασία απολύμανσης του εξοπλισμού. Επιπροσθέτως διαπιστώθηκε η ύπαρξη αντισηπτικών στην είσοδο και τους κοινόχρηστους χώρους και γινόταν θερμομέτρηση κατά την είσοδο, καθώς και έλεγχος συμπτωμάτων προσωπικού πριν την έναρξη της εργασίας του. Δεν επιβλήθηκαν πρόστιμα ενώ έγιναν βελτιωτικές συστάσεις από τα κλιμάκια της ΕΑΔ στους υπευθύνους των φορέων όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.

 

Συγκεκριμένα:

 

  • Όλοι οι φορείς διέθεταν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και η λειτουργία τους ήταν σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω άδειες
  • Ο αριθμός των φιλοξενούμενων κατασκηνωτών και η κατανομή τους στην κατασκήνωση ήταν σύμφωνη με τα οριζόμενα στην άδεια λειτουργίας
  • Τηρούνταν οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του ΕΟΔΥ και των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης του SARS COV-2
  • Διέθεταν εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πιστοποιητικό πυρασφάλειας και σχέδιο εκκένωσης της κατασκήνωσης
  • Το απασχολούμενο προσωπικό ήταν σύμφωνο με τους όρους λειτουργίας των κατασκηνώσεων και διέθετε τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Διαπιστώθηκε πλημμελής καθαριότητα στην κουζίνα καθώς και φθαρμένες σήτες σε μία κατασκήνωση
  • Διαπιστώθηκε ελλιπής σήμανση σχετικά με τα μέτρα προσωπικής προστασίας από τον κορονοϊό σε μία κατασκήνωση.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε ολόκληρη την επικράτεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής της ΕΑΔ καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του κατασκηνωτικού προγράμματος, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν το καθεστώς λειτουργίας τους καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας.