Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Έλεγχοι της ΕΑΔ σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενήργησε έλεγχο σε (2) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής. Στη μία εξ αυτών ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν υποβληθείσας καταγγελίας.

Αντικείμενο του ελέγχου ήταν η διαπίστωση της ποιότητας και επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και  των προσφερόμενων υπηρεσιών, των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων, καθώς και της τήρησης της διαδικασίας αδειοδότησης των Μονάδων.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε:

  • Η μία Μονάδα δεν διέθετε άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας και η άλλη άδεια λειτουργίας. Παρά το γεγονός ότι είχαν εκδοθεί, από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, αποφάσεις επιβολής προστίμου και διακοπής της λειτουργίας τους, με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Εισαγγελίας, οι Μονάδες εξακολουθούσαν να λειτουργούν.
  • Δεν διέθεταν πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
  • Δεν ήταν στελεχωμένες με το προβλεπόμενο αριθμητικά και κατά ειδικότητα προσωπικό (νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο)

Οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάσθηκαν:

  • Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για συσχέτιση με τις αντίστοιχες δικογραφίες
  • Στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής για ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους