Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Κατόπιν καταγγελίας η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά το διάστημα 01.01.2024 έως 28.04.2024 διενήργησε με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ελέγχους σε τέσσερα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών ΟPAP PLAY εντός των ορίων των Δήμων Καλαμάτας και Τρίπολης, με αντικείμενο την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Καταγράφηκε παραβατικότητα ύψους 75% καθόσον μόνο σε ένα κατάστημα OPAP PLAY δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκαν:

            Τρείς (3) καπνίζοντες πελάτες με την ανοχή των υπευθύνων λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων ενώ σε άλλο κατάστημα βρέθηκαν να υπάρχουν διάσπαρτα σταχτοδοχεία.

             Επιβλήθηκαν  από την Ελληνική Αστυνομία συνολικά πρόστιμα  1.800€ συνολικά, ήτοι:
              300€ στους τρείς καπνίζοντες ( 100€ έκαστος) και
             1500€ στους  τρείς υπευθύνους λειτουργίας αυτών

   Σημειώνεται ότι σε όλα τα προαναφερόμενα καταστήματα υπήρχε επαρκής σήμανση περί απαγόρευσης του καπνίσματος .