Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Έλεγχοι από Μικτά Κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας με αντικείμενο την τήρηση της νομοθεσίας αναφορικά με την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας

Την Κυριακή, 13-8-2023, κλιμάκια ελέγχου που συγκροτήθηκαν από την Αναπληρώτρια Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διενήργησαν επιτόπιους ελέγχους σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής με αντικείμενο την εξέταση της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με: α) την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού και τη διασφάλιση της κοινοχρησίας του αιγιαλού-παραλίας και β) της συμμόρφωσης με τις εν γένει συναφείς υποχρεώσεις και περιορισμούς.

Όλες οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, είχαν συνάψει συμφωνητικά παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας με τις αρμόδιες Αρχές. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, εξ αυτών:

- Ποσοστό 83%, είχε αναπτύξει ομπρελοξαπλώστρες επί του αιγιαλού σε έκταση μεγαλύτερη της παραχωρηθείσας από 86 τ.μ. έως και 800 τ.μ. ανά περίπτωση.

- Ποσοστό 50%, καταλάμβανε χώρο πολλαπλάσιο του παραχωρηθέντος για τη λειτουργία τροχήλατης ή ρυμουλκούμενης καντίνας.

- Ποσοστό 83%, δεν τηρούσε το οριζόμενο ποσοστό κάλυψης του παραχωρούμενου αιγιαλού, το οποίο ανέρχεται στο 60% και για τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Νatura στο 30% του παραχωρούμενου χώρου.

- Ποσοστό 67%, δεν είχε αναρτημένη πινακίδα με το σχέδιο και φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή τυχόν παραβίαση των ορίων της παραχώρησης.

- Για μια περίπτωση εγείρεται ζήτημα ως προς την πλήρωση της προϋπόθεσης για ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό 50% του συνολικού.

Κατά τους ελέγχους, εντοπίσθηκαν, επίσης, παραβάσεις φορολογικές (ποσοστό 17% των ελεγχθέντων) και ασφαλιστικές (ποσοστό 67%).

Για τις ανωτέρω διαπιστώσεις/παραβάσεις θα ακολουθήσουν οι νόμιμες διαδικασίες επιβολής των οριζομένων κυρώσεων και λήψης των προβλεπομένων διοικητικών μέτρων.