Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Κατόπιν καταγγελίας τον Φεβρουάριο του 2021 κλιμάκιο της ΕΑΔ διεξήγαγε έλεγχο σε Δήμο και στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Νομού Αργολίδος με αντικείμενο τη νομιμότητα της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων κίνησης για τα οχήματα του δήμου ετών 2018-2019

Ως προς τις ενέργειες και παραλείψεις του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 ως και την 07.03.2019 ενώ ο Δήμος δεν είχε ενεργή σύμβαση με κάποιον οικονομικό φορέα για την προμήθεια καυσίμων φαίνεται να προμηθεύτηκε απροσδιόριστη ποσότητα καυσίμων από οικονομικό φορέα κατόπιν προφορικών εντολών του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων προς τους οδηγούς του Δήμου οι οποίοι μετέβαιναν στο πρατήριο καυσίμων του και προμηθεύονταν καύσιμα για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων τους χωρίς να λαμβάνουν νόμιμα παραστατικά που να αποδεικνύουν τις προμήθειες αυτές.

 

Επισυνάπτεται ΔΤ σε μορφή pdf και docx