Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Έναρξη των εργασιών της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025, υπό την προεδρία του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025 (ΕΣΣΚΔ) υπό την προεδρία του Διοικητή της ΕΑΔ κ. Άγγελου Μπίνη. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μετείχε στις εργασίας της Επιτροπής με το καθεστώς του παρατηρητή.

Η ΕΑΔ ως υπεύθυνη Αρχή για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό της υλοποίησης και την αξιολόγηση του ΕΣΣΚΔ παρουσίασε τη δομή και τους επιδιωκόμενους στρατηγικούς στόχους του ΕΣΣΚΔ 2022-2025, καθώς και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει για τη συστηματική παρακολούθηση και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τη σημασία του Στρατηγικού Σχεδίου για την ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου και εξέφρασαν την κοινή τους δέσμευση για μια αποτελεσματική συνεργασία, προσβλέποντας στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης που θα εκπληρώνει τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και θα ανταποκρίνεται στην απαίτηση των πολιτών για ακεραιότητα, λογοδοσία και διαφάνεια.

Το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται σειρά διμερών συναντήσεων με φορείς σχεδιασμού και άσκησης δημόσιων πολιτικών και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, με στόχο την εξειδίκευση των δράσεων που θα ενταχθούν στο ΕΣΣΚΔ της περιόδου 2022-2025.