Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

15.12.2023

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), σε συνεργασία με τη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργάνωσαν την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου ενημερωτική διαδικτυακή ημερίδα-webinar με θέμα: «Η σύμβαση του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Foreign Bribery) και η πρόσφατη αξιολόγηση της Ελλάδας».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκαν οι προβλέψεις της Σύμβασης ,καθώς και οι συστάσεις που απευθύνθηκαν στη χώρα μας κατά την πρόσφατη αξιολόγησή της από τον ΟΟΣΑ. Επιπλέον, εκπρόσωποι της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και των δικαστικών αρχών αναφέρθηκαν στην εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης για τη δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, και τη σημασία τους για την ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας και την υγιή ανάπτυξη της εξαγωγικής επιχειρηματικότητας.

 

Την ημερίδα χαιρέτησαν ο κ. Γιώργος Παγουλάτος, Πρέσβυς της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Πρέσβυς Παντελής Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Διευθυντής Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών και ο κ. Γιώργος Κασάπας, Προϊστάμενος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεθνών Σχέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

 

Ο κ. Παγουλάτος, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της διαφθοράς στην κοινωνία και την οικονομία και στους μηχανισμούς που έχει συγκροτήσει ο ΟΟΣΑ, προκειμένου να παρακολουθεί και να αξιολογεί τα εθνικά πλαίσια καταπολέμησης της διαφθοράς, με βάση τη Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών.

Ο κ. Δημητρακόπουλος, εξέφρασε την πλήρη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών στη συνεργασία με την ΕΑΔ, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του Διπλωματικού Σώματος, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο του προσωπικού πρεσβειών και προξενείων στον εντοπισμό υποθέσεων διαφθοράς, όπου εμπλέκονται Έλληνες και ελληνικών συμφερόντων εταιρείες.

Ο κ. Κασάπας, επισήμανε τη σημασία που αποδίδει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε διεθνείς καλές πρακτικές και συστάσεις που αφορούν τη χώρα μας, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και εφαρμογή των παρεμβάσεων της Αρχής στο πεδίο της δημόσιας ακεραιότητας. Συμπλήρωσε επίσης ότι δράσεις που συνεισφέρουν στην ορθή εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ έχουν συμπεριληφθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025, το οποίο αποτελεί και το ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής της χώρας για την ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας.

 

Την ενότητα των εισηγήσεων άνοιξε η κα Μαρία Γαβουνέλη, Καθηγήτρια Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και Εθνικός Εκπρόσωπος στην ομάδα καταπολέμησης της δωροδοκίας του Ο.Ο.Σ.Α. (WGB), η οποία αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της Σύμβασης του ΟΟΣΑ «για την καταπολέμηση της δωροδοκίας των αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών κατά τις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, με ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα των διπλωματικών υπαλλήλων να συνδράμουν στον εντοπισμό υποθέσεων διαφθοράς».

Στη θεματική «Ο κομβικός ρόλος του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στον εντοπισμό και την έρευνα υποθέσεων Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών - Συνεργασία με άλλες Αρχές», η κα Ελένη Παπαδοπούλου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών και πρώην Επίκουρος Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, παρουσίασε το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος και αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνέργειας με άλλες αρχές για τον αποτελεσματικό εντοπισμό υποθέσεων δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών.

Ο κ. Απόστολος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, στη θεματική «Πρόσφατες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των συστάσεων», αναφέρθηκε στη συστηματική ενημέρωση που πραγματοποιεί η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου προς τα στελέχη των πρεσβειών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Αναστάσιος Καντιάνης, στέλεχος της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρθηκε σε πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου που συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός πλαισίου προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, μεταξύ άλλων, και για το έγκλημα της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών.

 

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε η Δρ. Αναστασία Σωτηροπούλου, Ειδική Νομική Σύμβουλος της Αναπληρώτριας Διοικήτριας της ΕΑΔ, η οποία αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τον συντονισμό της ανταπόκρισης των αρμόδιων φορέων στις συστάσεις του ΟΟΣΑ και στις δράσεις ευαισθητοποίησης που υλοποιεί για την ενημέρωση στελεχών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Τέλος, η Δρ. Δήμητρα Αναγνωστοπούλου, Νομική συνεργάτης της "Enterprise Greece", αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της έλλειψης διαφάνειας και ακεραιότητας στην παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών και επισήμανε ότι, για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της χώρας σε όρους άμεσων επενδύσεων και εξαγωγών, είναι σημαντική η ύπαρξη μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://youtu.be/W8X8sKLgpz4