Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ενημερωτική Ημερίδα – Webinar της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

σχετικά με τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων

Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                02.12.2022

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διοργάνωσε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου ενημερωτική διαδικτυακή ημερίδα-webinar με θέμα: «Η σύμβαση του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Foreign Bribery) και η πρόσφατη αξιολόγηση της Ελλάδας».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν βασικές πτυχές της Σύμβασης και του περιεχομένου των συστάσεων όπως αυτές αποτυπώνονται στην πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της χώρας μας από τον ΟΟΣΑ. Επιπλέον, εκπρόσωποι της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και των δικαστικών αρχών ανέλυσαν την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης για τη δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους κατά τη διαχείριση των κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης.

Την ημερίδα άνοιξε με ομιλία του ο κ. Ιωάννης Φουστανάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της ΕΑΔ, ο οποίος τόνισε: «Η ενίσχυση της συνεργασίας των ελεγκτικών φορέων με τις διπλωματικές αρχές και υπηρεσίες μπορούν να επιφέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και εμπέδωση της διαφάνειας».

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε η κ. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια της ΕΑΔ, η οποία ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες στην Ελλάδα για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής για την καταπολέμηση και την ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας και λογοδοσίας. Όπως είπε, «Ο στόχος αυτής της εθνικής προσπάθειας είναι διττός. Τόσο ως προς τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στους διεθνείς δείκτες, τις αξιολογήσεις και στην προσέγγιση ξένων επενδύσεων, όσο και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς της πολιτείας με την ενίσχυση δικλείδων δημόσιας ακεραιότητας».

Η κ. Νίκη Χ.Καμπά, Διευθύνουσα της Διπλωματικής Ακαδημίας, επισήμανε: «Στόχος της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση αλλά και η δυνατότητα να αποκτήσουμε ένα φάσμα γνώσεων, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε κάθε κατάσταση, όταν γινόμαστε μάρτυρες ύποπτης συναλλαγής».

Από την πλευρά της, η κ. Λιάνα Πασχάλη, Υπεύθυνη Σπουδών και ‘Έρευνας του Τμήματος Εμπορικών-Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκε στο φαινόμενο της διαφθοράς εν γένει, το οποίο, όπως είπε «μας αφορά όλους και οφείλουμε να το εξαλείψουμε», ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καταγγελία τέτοιων φαινομένων. Η κ. Πασχάλη τόνισε χαρακτηριστικά: «Η διαφθορά υποδεικνύει έλλειψη ακεραιότητας, όχι μόνο σε όσους την διαπράττουν αλλά και σε όσους δεν την καταγγέλλουν. Πρέπει να παρέχεται ισχυρή, αποτελεσματική προστασία προσώπων που αποκαλύπτουν τέτοιες παραβιάσεις και να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος αντιμετώπισης των παράνομων αυτών δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι τους λόγους που αποτρέπουν την καταγγελία τέτοιων περιστατικών».

Στη συνέχεια της ημερίδας, ο κ. Δημοσθένης Στίγγας, Εφέτης, στη θεματική “Η σύμβαση του ΟΑΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας των αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών κατά τις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές” ανέλυσε το περιεχόμενο της Σύμβασης του ΟΟΣΑ δίνοντας ενδιαφέροντα στοιχεία. Όπως ανέφερε: «Η Σύμβαση αποτέλεσε πρωτοβουλία των ΗΠΑ και ακολούθησε το εθνικό τους νομοθέτημα για την απαγόρευση των πρακτικών διαφθοράς στην αλλοδαπή. Αφορά καταρχήν το επιχειρηματικό fair play στις διεθνείς συναλλαγές, αλλά στην πορεία της εφαρμογής της έχει φτάσει να αφορά ευρύτερα την επάρκεια του κανονιστικού πλαισίου και των μηχανισμών καταπολέμησης της δωροδοκίας και των λοιπών αδικημάτων διαφθοράς».

Με τη σειρά της, στη θεματική “Η ποινική μεταχείριση του αδικήματος της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών κατά τις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές” η κ. Αικατερίνη Κολιοκώστα, Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, παρουσίασε τα αρμόδια εισαγγελικά σώματα για τη διερεύνηση και δίωξη υποθέσεων δωροδοκίας ξένων κρατικών λειτουργών, τα κριτήρια καθορισμού της σχετικής αρμοδιότητας, καθώς και το νέο κανονιστικό πλαίσιο του για το θεσμό της νέας Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος.

Ομιλήτρια στο πάνελ με θέμα ”Η τέταρτη φάση αξιολόγησης της χώρας αναφορικά με την εφαρμογή της σύμβασης” ήταν και η Δρ. Αναστασία Σωτηροπούλου, Ειδική Νομική Σύμβουλος της Αναπληρώτριας Διοικήτριας της ΕΑΔ, η οποία επισήμανε: «Η 4η φάση αξιολόγησης της Ελλάδας, σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης για την καταπολέμηση δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2021. Η Ε.Α.Δ συντόνισε τους αρμόδιους φορείς ως προς την παροχή των απαντήσεων καθώς και την επιτόπια διαδικασία αξιολόγησης». Επί του θέματος μίλησε και ο κ. Απόστολος Μιχαλόπουλος, Προϊστάμενος, Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος υπογράμμισε: «Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε, σε όλες τις Αρχές Εξωτερικού οδηγίες εφιστώντας την προσοχή τους, για διαβίβαση καταγγελιών, στις οποίες φέρεται ότι εμπλέκεται εταιρεία ελληνικών συμφερόντων ή επιχειρηματίας ελληνικής υπηκοότητας, σε περιπτώσεις δωροδοκίας ή απόπειρας δωροδοκίας αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού, καθώς και για πληροφόρηση από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για αντίστοιχες περιπτώσεις». Συμμετέχοντας στο ίδιο πάνελ ο κ. Γεώργιος Πετμαζάμης, στέλεχος στη Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε πως είναι ήδη σε επεξεργασία τρία Προεδρικά Διατάγματα για την οργάνωση και λειτουργία της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, την τήρηση Μητρώου Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και του ιδιωτικού τομέα και επιχειρήσεων καθώς και διαχείρισης και εφαρμογής διμερών και περιφερειακών συμφωνιών αναπτυξιακής συνεργασίας με χώρες εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α). Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισε, «λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας καθ' όλη τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δράσεων αλλά και αξιοπιστίας και διαφανούς λειτουργίας των φορέων υλοποίησής τους».

Ομιλητής στο πάνελ “Η διαφάνεια ως αναπτυξιακός πυλώνας της ελληνικής εξαγωγικής επιχειρηματικότητας” ήταν και ο κ. Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, ο οποίος επεσήμανε: «Για να γίνει σωστή μετάβαση χρειάζεται κράτος δικαίου, νομοθέτηση καθώς και διαφάνεια. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ρυθμίσεων, κινήτρων και φόρων που θα έχουν ως στρατηγική προσέγγιση τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Να υπάρχει διαφάνεια και ως προς τα αποτελέσματα». Στο πλαίσιο της ίδιας θεματικής, ο κ. Δημήτρης Δήμου, Operations Senior Director της HALCOR, παρουσίασε το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας τους, το οποίο καθοδηγεί για το πως μετριάζεται το ρίσκο σχετικά με τις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές. Όπως είπε, «για τις δραστηριότητες αυτές υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και εκπαιδεύσεων ελέγχονται από τρίτους φορείς, για σκοπούς διαφάνειας». Στην ίδια θεματική τοποθετήθηκε και ο κ. Σοφοκλής Καραπιδάκης, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της MYTILINEOS, υπογραμμίζοντας: «Υπάρχει διαθέσιμο πρόγραμμα που έχει 3 πυλώνες στο πλαίσιο compliance με βάση την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της απάτης, της σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων σχετικών θέματων. Μέσω αυτών ο οργανισμός εμπνέει κλίμα εμπιστοσύνης στους επενδυτές και δίνει έμφαση στο μακροπρόθεσμο μέλλον. Αναδεικνύεται, έτσι, πόσο δίνεται έμφαση σε ένα κλίμα συμμόρφωσης, διαφάνειας και ακεραιότητας». Τέλος, ο κ. Αρης Δημητριάδης, Executive Director Compliance ERM & Insurance τους OTE Group, ανέφερε: «Ο νέος νόμος εταιρικής διακυβέρνησης καθιερώνει τουλάχιστον στις εισηγμένες για την Ελλάδα εταιρείες, την έννοια compliance, δηλαδή προστατεύεται η εταιρεία, δίνει αξίες και λειτουργεί ως πυξίδα στο χώρο που δραστηριοποιούνται. Είναι σημαντικό να υπάρχει, γιατί ήδη οι τράπεζες και οι επενδυτές απαιτούν να υπάρχουν συστήματα     κανονιστικής συμμόρφωσης».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=-oPa5bhfbFE