Επιλέξτε τη γλώσσα σας

                                                                                                                                                       07.08.2020

 

Στις 05 Αυγούστου 2020, εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» έργων συνολικού π/υ 676.544,00€ με δικαιούχο την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μέσα σε μόλις 11 μήνες από την ίδρυσή τηςη ΕΑΔ αξιοποιεί, για πρώτη φορά στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την καταπολέμηση της διαφθοράς που παρέμεναν ανεκμετάλλευτοι από τους ελεγκτικούς οργανισμούς που καταργήθηκαν με τον ν. 4622/2019.

Τα κονδύλια των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ θα συμβάλλουν στον προγραμματισμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας και την εξέλιξή της ΕΑΔ σε έναν σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό ελεγκτικό οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα συνεχίζονται εντατικά οι ενέργειες για την προετοιμασία και υποβολή προς συγχρηματοδότηση, εντός του Γ΄ τριμήνου του 2020, της επόμενης δέσμης δράσεων με βασικό στόχο την ενδυνάμωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ελεγκτικού πυλώνα της Αρχής.

Η επιτυχία αυτή κατέστη δυνατή χάρη στη σκληρή δουλειά και τη συστηματική προσπάθεια των στελεχών της ΕΑΔ και την αρωγή των συναδέλφων της ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ.

Η ΕΑΔ συνεχίζει με απόλυτη στοχοπροσήλωση την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

                                                                                                                                                                                                                                          Ο Διοικητής 

                                                                                                                                                                                                                                         Άγγελος Μπίνης