Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει την Προεδρία του Δικτύου Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

H ΕΑΔ εξελέγη στην Προεδρία του Δικτύου Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς (Network of Corruption Prevention Authorities / NCPA) του Συμβουλίου της Ευρώπης με αντιπρόεδρους την Κροατία, το Μαρόκο και την Παλαιστινιακή Αρχή. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του διεθνούς αυτού Δικτύου.

Το Δίκτυο αποτελείται από 31 μέλη και βασίζεται στις αρχές των Συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμησης της διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO), καθώς και τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (UNCAC), έχοντας ως στόχο την εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των κρατών-μελών του μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Άγγελος Μπίνης, σε μήνυμά του προς τους επικεφαλής των μελών του NCPA εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την εμπιστοσύνη τους στην ΕΑΔ και διαβεβαίωσε για την προσήλωση της Αρχής στην επίτευξη των στόχων του Δικτύου τονίζοντας τη σημασία της πολυμερούς συνεργασίας για την παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας.

Tο αμέσως επόμενο διάστημα το Προεδρείο, υπό τον συντονισμό της ΕΑΔ, θα εκπονήσει ετήσιο πρόγραμμα δράσης δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας για το διαμοιρασμό καλών πρακτικών και την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών-μελών του Δικτύου στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και εργαλείων πρόληψης, καταπολέμησης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης απέναντι σε φαινόμενα απάτης και διαφθοράς.