Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα 27.06.2022, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα. Βασιλική Λαζαράκου και ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Άγγελος Μπίνης. Αντικείμενο του μνημονίου είναι η συνεργασία των δύο φορέων για μία σειρά από θέματα συμπεριλαμβανόμενης της συνεργασίας τους στα θέματα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και μηχανισμών ακεραιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα οι δυο φορείς θα επικεντρώσουν τη συνεργασία τους, μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων, τη διαμόρφωση πολιτικής και δράσεων για την πρόληψη της διαφθοράς και την ανάπτυξη της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κα. Βασιλική Λαζαράκου σημείωσε ότι «Το μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας σηματοδοτεί την έναρξη της σύμπραξης των δύο Αρχών σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων, σε θέματα ακεραιότητας καθώς και στην εκπαίδευση των στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποσκοπώντας, μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων αυτών, κάτι που τελικά συμβάλλει στην ενίσχυση της Ελληνικής αγοράς αφού στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι και η διασφάλιση και περαιτέρω ανάδειξή της ελληνικής αγοράς ως έναν ασφαλή και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως σημαντική συνεργασία, που θέτει τις βάσεις για στοχευμένες δράσεις γύρω από ζητήματα κοινών μας αρμοδιοτήτων».

Ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης ανέφερε ότι «Ενώνουμε τις δυνάμεις με έναν από τους πιο σημαντικούς φορείς της χώρας μας για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων αποτελούν πολύ σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων κάθε φορέα και η ΕΑΔ είναι εδώ για να υποστηρίξει τα στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών τους πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση των λειτουργιών αυτών».