Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Πέμπτη 02.02.2023 η Αναπληρώτρια του Διοικητή της ΕΑΔ και επικεφαλής της μονάδας Eπιθεωρήσεων και Ελέγχων κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου με την Διοικήτρια του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) κα. Ξένια Παπασταύρου.

Οι δυο φορείς θέτουν τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία με στόχο την υλοποίηση δράσεων στους παρακάτω τομείς.

Συγκεκριμένα: στον άξονα εσωτερικού Ελέγχου, που περιλαμβάνονται η μεθοδολογία και τα εργαλεία για τη βελτίωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στον άξονα Ακεραιότητας, που περιλαμβάνει την ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας και την εφαρμογή θεσμών όπως ο Σύμβουλος Ακεραιότητας, στον άξονα Διαχείρισης Κινδύνων, που περιλαμβάνει την εκπαίδευση στελεχών στη μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων (on the job training) και την από κοινού διενέργεια πιλοτικής αξιολόγησης κινδύνων διαφθοράς και ακεραιότητας σε επιλεγμένη διαδικασία ή πρόγραμμα καθώς επίσης στον άξονα Εκπαίδευσης-Ευαισθητοποίησης, που περιλαμβάνει τη Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα ηθικής - ακεραιότητας, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς και απάτης.

Η Αναπληρώτρια του Διοικητή της ΕΑΔ κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου σημείωσε ότι «με μεγάλη χαρά προχωρήσαμε σήμερα στη σύναψη μιας συμφωνίας που δρομολογεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων και προγραμμάτων, με στόχο την ενδυνάμωση των διαδικασιών του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που θα καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μια συνεργασία που θα έχει πολλαπλά οφέλη, στους πολίτες αλλά και στην εθνική στρατηγική για την ενίσχυση της διαφάνειας »

Η διοικητής του ΟΠΕΚΑ κ. Ξένια Παπασταύρου δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχα σήμερα στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η διαφάνεια, η νομιμότητα και η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΑ. Θεωρώ, επομένως, ότι η συγκεκριμένη συνεργασία του Οργανισμού με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία, θα συμβάλλει καθοριστικά στην εκπλήρωση αυτών των αρχών και την περαιτέρω εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς»