Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν, στις 10 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Laura Codruța Kövesi και ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Άγγελος Μπίνης.

Αντικείμενο του μνημονίου είναι ο προσδιορισμός του πλαισίου και των διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ειδικότερα, εξειδικεύτηκαν οι δίαυλοι για την ανταλλαγή πληροφοριών και οι προϋποθέσεις παροχής επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας από την ΕΑΔ για την υποστήριξη των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφορικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύο μέρη συμφώνησαν να οργανώνουν περιοδικές συναντήσεις τεχνικού χαρακτήρα τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, καθώς επίσης σεμινάρια και εργαστήρια κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.