Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα 16 θεματικά webinars που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με κεντρικό τίτλο: «Η συμβολή του ελεγκτικού έργου της Ε.Α.Δ. στην κοινωνία».

Συνολικά τις συζητήσεις παρακολούθησαν 8.243 στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσα από την πλατφόρμα του ZOOM και το κανάλι της Αρχής στο YouTube ενώ συμμετείχαν 124 ομιλητές εκπροσωπώντας 44 φορείς.

Να σημειωθεί ότι είχαν διαδραστικό χαρακτήρα και μέσα από το chat η ΕΑΔ δέχτηκε 506 ερωτήσεις και προτάσεις για μελλοντικές της δράσεις.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι παρακάτω θεματικοί τομείς:

 1. Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
 1. Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων
 2. Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης
 3. Υγείας & Πρόνοιας
 4. Οικονομίας & Ανάπτυξης
 5. Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 6. Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
 7. Δημοσίων Έργων & Μεταφορών
 8. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών
 9. Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών
 1. Ελεγκτικό έργο Περιφερειακής Υπηρεσίας Ρεθύμνου
 2. Ελεγκτικό έργο Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας
 3. Ελεγκτικό έργο Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
 4. Ελεγκτικό έργο Περιφερειακής Υπηρεσίας Σερρών
 5. Ελεγκτικό έργο Περιφερειακής Υπηρεσίας Τρίπολης
 6. Ελεγκτικό έργο Περιφερειακής Υπηρεσίας Πάτρας

Σκοπός των webinars ήταν η ανάδειξη του πολυεπίπεδου ελεγκτικού έργου της Αρχής και πως αυτό γίνεται πράξη μέσα από τη λειτουργία της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων (Μ.Ε.Ε.), καθώς και η συμβολή του σε όλους τους τομείς της κοινωνίας στην κατεύθυνση του εντοπισμού φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

 

Το σύνολο του υλικού, των παρουσιάσεων και τα videos των webinars έχουν αναρτηθεί στο site μας και είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους.

Μπορείτε να τα βρείτε στο www.aead.gr στην ενότητα Εκδηλώσεις – Δράσεις Ευαισθητοποίησης.