Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

Ολοκλήρωση Προγράμματος παροχής τεχνικής βοήθειας (twinning project) στο Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης του Μαυροβουνίου (AFCOS) από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας με στόχο την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) ολοκλήρωσε με επιτυχία έργο παροχής τεχνικής βοήθειας διάρκειας 8 μηνών με αντικείμενο την ενδυνάμωση του Γραφείου AFCOS του Μαυροβουνίου στο πεδίο της καταπολέμησης της Απάτης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΕΑΔ υλοποίησε σειρά στοχευμένων δράσεων όπως:

  • Ενδυνάμωση των στελεχών του Γραφείου AFCOS ως προς την αναφορά παρατυπιών και τη χρήση του συστήματος IMS
  • Ανάπτυξη του δικτύου (AFCOS Network) για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων
  • Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής του Μαυροβουνίου για την καταπολέμηση της απάτης για την περίοδο αναφοράς 2019-2022 καταγράφοντας αναλυτικά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία όπως αυτά αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης προβαίνοντας παράλληλα σε δέσμη προτάσεων για τον σχεδιασμό του επόμενου στρατηγικού πλαισίου για την περίοδο 2024-2027.

Στην υλοποίηση του προγράμματος η ΕΑΔ συνεργάστηκε με εμπειρογνώμονες της επιτροπής δημοσιονομικών ελέγχων (ΕΔΕΛ) και της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 στην Ποντγκόριτσα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργού Οικονομίας του Μαυροβουνίου, Ελλήνων διπλωματών και στελεχών της δημόσιας διοίκησης των δυο χωρών. Το σύνολο των συμμετεχόντων εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και εξήραν την υψηλή προστιθέμενη αξία των παραδοτέων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του εθνικού μηχανισμού πρόληψης και εντοπισμού παρατυπιών και φαινομένων απάτης.