Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Περισσότεροι από 250 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στις 18 και 19 Νοεμβρίου τα υβριδικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς (2018-2021), από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Τα σεμινάρια αποτελούν μέρος του έργου τεχνικής συνεργασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από τον UNODC και την ΕΑΔ με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα σεμινάρια άνοιξαν με τους χαιρετισμούς της Υφυπουφού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κας Ζ. Μακρή, του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κ. Α. Κόπτση, του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Α. Μπίνη, της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ κας Μ. Κωνσταντινίδου, του Επικεφαλής του Τμήματος Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος του UNODC, κ. G. Gallo και της Συμβούλου Α΄ Κοινωνικών Επιστημών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κας Σ. Γιοβάνογλου. Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν εντυπωσιακή, με τον αριθμό τους να ανέρχεται συνολικά και τις δύο ημέρες σε πάνω από διακόσιους πενήντα (250) συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε αυτά τα υβριδικά σεμινάρια.

Στο πλαίσιο του έργου, επιδιώκεται η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα δημόσιας ακεραιότητας και λογοδοσίας μέσω της ανάπτυξης και της αξιοποίησης πρότυπων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογιών. Στο πλαίσιο αυτό τους τελευταίους 12 μήνες αναπτύχθηκε, μέσα από μία διαδραστική και συμμετοχική διαδικασία, μία δέσμη προγραμμάτων, η οποία περιλαμβάνει διαδραστικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και πρακτικές παιδαγωγικές οδηγίες. Τα σεμινάρια αυτά είχαν ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών μας να αξιοποιήσουν το καινοτόμο αυτό υλικό στην τάξη και έτυχαν ευρείας θετικής ανταπόκρισης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.