Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ΕΑΔ συμμετείχε στην 14η Σύνοδο της Ομάδoς Επισκόπησης Εφαρμογής της Σύμβασης των ΗΕ κατά της Διαφθοράς, η οποία λαμβάνει χώρα από 12-16 Ιουνίου (σε υβριδική μορφή) στη Βιέννη.

Κατά την τοποθέτησή της η Αναπληρώτρια του Διοικητή, κ. Αλεξάνδρα Ρογκάκου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η χώρα για την ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς και παρουσίασε το νέο πλαίσιο διαχείρισης και αξιολόγησης κινδύνου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και την προτεραιοποίηση διενέργειας ελέγχων σε τομείς υψηλού κινδύνου, με την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στις οριζόντιες παρεμβάσεις της Αρχής στα πεδία του εσωτερικού ελέγχου, των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής (lobbying), της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και της προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις δικαίου της Ένωσης (whistleblowing). Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία της εισαγωγής και εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς, όπως το Μητρώο Διαφάνειας, οι πλατφόρμες e-pothen και e-Peitharxika, ενώ παράλληλα στον τομέα της ευαισθητοποίησης, επισημάνθηκε η σημασία του μαθητικού διαγωνισμού «Ηγέτες του Αύριο» στην προσπάθεια εδραίωσης μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής στη διαφθορά.

Τέλος, αναφορά έγινε στο θετικό πρόσημο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, το οποίο αντικατοπτρίζεται πλέον και στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, στον οποίο η χώρα παρουσιάζεται βελτιωμένη κατά 16 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια.


Μπορείτε να δείτε την τοποθέτησή της Αναπληρώτριας του Διοικητή, κ. Αλεξάνδρας Ρογκάκου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=D0ij530XBxI