Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην 4η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Φορέων Καταπολέμησης της Διαφθοράς / International Association of Anti-Corruption Authorities – IAACA.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην 4η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς που έλαβε χώρα στις 26 Απριλίου 2023. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επιβεβαιώθηκε εκ νέου η σημασία των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών προώθησης της δημόσιας ακεραιότητας καθώς και της συνεργασίας με προσωπικότητες από την κοινωνία των πολιτών και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα συνεισφέρει στην περαιτέρω εξωστρέφεια της Ένωσης και της διασύνδεσής της με διεθνή δίκτυα στα οποία η ΕΑΔ δραστηριοποιείται όπως το Δίκτυο Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης και λοιπών fora με αντικείμενο τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη δημόσια σφαίρα όπως το Senior Public Integrity Officials του ΟΟΣΑ. Επιπρόσθετα, εξασφαλίστηκε η συμμετοχή Έλληνα ακαδημαϊκού στη βραχεία λίστα των προσωπικοτήτων που θα συμμετέχουν τις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Διεθνής Ένωση αποτελεί παγκοσμίως το πολυπληθέστερο δίκτυο αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς με περισσότερα από 150 μέλη από όλο τον κόσμο. Αποστολή της Ένωσης αποτελεί η προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και η παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στην εφαρμογής στα μέλη της. Η ΕΑΔ από τον Ιανουάριο του 2022 έχει εκλεγεί τακτικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης αποτελώντας τον πρώτο ελληνικό δημόσιο φορέα που συμμετέχει στο αποφασιστικό όργανο της Διεθνούς Ένωσης.

Η Αναπληρώτρια Διοικητή της Εθνικής Αρχή Διαφάνειας ανταποκρινόμενη σε επίσημη πρόσκληση της προεδρεύουσας Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Διαφθοράς της Διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ, η οποία αποτελεί τον πλέον αναγνωρισμένο και επιτυχημένο δημόσιο φορέα καταπολέμησης της διαφθοράς, πραγματοποίησε τεχνικές συναντήσεις εργασίας με τον επικεφαλής και υψηλόβαθμα στελέχη συμφωνώντας στην έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τον προγραμματισμό δράσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θεματικές ενότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως η εκπόνηση και υλοποίηση εθνικών στρατηγικών καταπολέμησης της διαφθοράς, διεξαγωγή ερευνών αντίληψης της διαφθοράς και στρατηγικές ευαισθητοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με τις πολυδιάστατες επιπτώσεις της διαφθοράς.

Προς την ίδια κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις με τους επικεφαλής των ομόλογων φορέων από την Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και τη Νότιο Αφρική με επίκεντρο πιθανά πεδία συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, προτάθηκε η αμοιβαία ανταλλαγή καλών πρακτικών σε μία σειρά από τομείς πολιτικής όπως πρακτικές προστασίας whistleblowers, διαχείρισης κινδύνων ακεραιότητας, εκπόνηση στρατηγικών παρεμβάσεων προώθησης της διαφάνειας και μεθοδολογίες και εργαλεία ευαισθητοποίησης του κοινού, όπου η ΕΑΔ ήδη δραστηριοποιείται και υλοποιεί παρεμβάσεις.

Στο περιθώριο των ανωτέρω εργασιών, η Αναπληρώτρια Διοικητή της ΕΑΔ είχε σύντομη επικοινωνία με τον Κυβερνήτη της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ, όπως είναι η επίσημη ονομασία της πόλης, στον οποίο παρέδωσε συμβολικά ενημερωτικό υλικό στην Κινεζική αναφορικά με την αποστολή και το έργο της ΕΑΔ. Ο κ. Lee από την πλευρά του εξέφρασε τις ευχαριστίες του και την εκτίμησή τους για την παρουσία της ελληνικής αντιπροσωπίας καθώς και για την ενεργή της συμμετοχή.

Τέλος, σε συνάντηση εργασίας μεταξύ της κα Ρογκάκου και της κα Brigitte Strobel-Shaw, Chief of Corruption and Economic Crime Branch του UNODC, η οποία επίσης συμμετείχε στις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής, επαναβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και συμφωνήθηκε να εξεταστούν τομείς μελλοντικών συνεργειών οικοδομώντας στα ήδη υλοποιηθέντα έργα όπως ο επιτυχημένος μαθητικός διαγωνισμός «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο».