Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Συναντήσεις Εργασίας της ΕΑΔ με την Αρχή Διαφάνειας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρουμανίας

EAD Romania 768px 1


Tην Τρίτη 31.01.2023 ολοκληρώθηκαν οι διήμερες συναντήσεις εργασίας που έλαβαν χώρα στο Βουκουρέστι, κατόπιν πρόσκλησης της Αρχής Ακεραιότητας της Ρουμανίας, με τη συμμετοχή στελεχών της Ρουμάνικης Αρχής Ακεραιότητας (ANI), του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο Αρχών με στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως ενδεικτικά η αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, το σύστημα PREVENT, το οποίο χρησιμοποιείται από την ANI για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων στις δημόσιες συμβάσεις, οι δραστηριότητες άσκησης επιρροής (lobbying) καθώς και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακών και οικονομικών στοιχείων των υπόχρεων.

Επίσης, η πολιτική δώρων και ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων κατά της Διαφθοράς των δύο χωρών αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των εκπροσώπων της ΕΑΔ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας, το οποίο είναι ο αρμόδιος συντονιστικός φορέας της χώρας για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς.

Τέλος, παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι αρμοδιότητες και το έργο των δύο Αρχών ενώ παράλληλα διερευνήθηκαν πεδία μελλοντικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.