Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Στο πλαίσιο συναντήσεων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με τις Ελληνικές αρχές, πραγματοποιήθηκε στις 09 Νοεμβρίου 2023 τεχνική συνάντηση της Διεύθυνσης Α’- Δαπάνες, Επιχειρήσεις και Έρευνες της  OLAF με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ως Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS).

Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς ΕΑΔ, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας & Λογοδοσίας, ο Προϊστάμενος και τα στελέχη του Αυτοτελούς Τμήματος AFCOS, καθώς και ο Προϊστάμενος του Υποτομέα Ελέγχων AFCOS της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

Επίσης, παρευρέθηκε εκπρόσωπος των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων  στην Ελλάδα καθώς και εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΣΔΟΕ).

Στο πλαίσιο της σημαντικής αυτής συνάντησης, οι εκπρόσωποι της OLAF εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον συντονιστικό ρόλο της ΕΑΔ ως AFCOS αλλά και για την αγαστή συνεργασία με όλες τις συμμετέχουσες αρχές. Επίσης, πραγματοποιήθηκε εκατέρωθεν ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της OLAF, ειδικότερα σχετικά με τον επιχειρησιακό τομέα ενώ υπογραμμίστηκε η βούληση ενδυνάμωσης του ρόλου όλων στην καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των ενωσιακών πόρων.