Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θετική αποτίμηση της Ελλάδας από την Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης

Υψηλό βαθμό συμμόρφωσης έχει επιδείξει η χώρα μας εφαρμόζοντας το 85% των συστάσεων που της έχουν γίνει από την Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO). Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα του Προσαρτήματος που δημοσιεύθηκε (01.06.2022) και αποτελεί μέρος της 2ης Έκθεσης Συμμόρφωσης για την εφαρμογή των συστάσεων στο πλαίσιο του 4ου Κύκλου Αξιολόγησης της GRECO για την Ελλάδα με θέμα την «Πρόληψη της Διαφθοράς όσον αφορά βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς».

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ποσοστό 85% των συστάσεων έχουν εφαρμοστεί ικανοποιητικά ή έχουν εν μέρει υλοποιηθεί από τη χώρα μας, ενώ 15% αυτών δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί.

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η διαπίστωση ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά το κανονιστικό πλαίσιο για την απόδοση ποινικών ευθυνών σε εν ενεργεία και πρώην μέλη της κυβέρνησης και βουλευτές, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Βουλής να αρνηθεί εισαγγελικά αιτήματα για άρση ασυλίας μόνο σε περιπτώσεις που αυτά έχουν άμεση συνάφεια με την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων.

Παράλληλα, στο κείμενο της Έκθεσης αποτιμώνται θετικά οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της χώρας για τη θέσπιση υποχρέωσης εκπόνησης έκθεσης κανονιστικών επιπτώσεων για όλα τα νομοσχέδια και η σύσταση της νέας Υπηρεσίας Δικαστικών Στατιστικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (JustStat).

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόσφατη Έκθεση του Μηχανισμού Ενισχυμένης Εποπτείας αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο της Ελλάδας στην εφαρμογή των τριών τελευταίων συστάσεων του 4ου Κύκλου Αξιολόγησης της GRECO που παραμένουν ανοικτές. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω συστάσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη μετά την ψήφιση από την ελληνική Βουλή (02.06.2022) του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Η Έκθεση της GREGO έρχεται να προστεθεί σε σειρά θετικών αποτιμήσεων που έχουν γίνει από διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και στις οποίες επισημαίνεται η βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας στο πεδίο της καταπολέμησης της διαφθοράς, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται το αποτελεσματικό έργο της Ε.Α.Δ. και η καθοριστική συνδρομή της στην εθνική αυτή προσπάθεια.