Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με θέμα: «Δομές Υγείας και Διαφάνεια» περισσότεροι από 150 επαγγελματίες και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απ’ όλη την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ενημερωθούν για τη σημασία της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις δομές υγείας στην εποχή της πανδημίας. Η συζήτηση δομήθηκε γύρω από την προστιθέμενη αξία του εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της λειτουργίας των δομών υγείας, καθώς και σε ποιο βαθμό η πανδημία αποτέλεσε ευκαιρία για την υιοθέτηση καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων που βελτίωσαν τις διαδικασίες και το σύστημα διακυβέρνησης των δομών υγείας.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν: ο κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος αναφερόμενος στη συνεργασία με την ΕΑΔ είπε ότι «Με ενδιαφέρει πολύ η συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και έχω πολύ καλή επικοινωνία με τον Διοικητή της κ. Α. Μπίνη. Θεωρώ ότι επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο και μας παρέχει ανεκτίμητες συμβουλές για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στο χώρο της υγείας». Ο κ. Κωτσιόπουλος συνέχισε λέγοντας ότι «Καθώς η χώρα μας περνούσε την τελική φάση της δεκαετούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το Εθνικό Σύστημα Υγείας κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη παγκόσμια υγειονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Παρά τα προβλήματα, την αβεβαιότητα και τις άγνωστες πτυχές της νόσου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατάφερε να μείνει όρθιο και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών. Η πανδημία όμως έγινε και η αφορμή να αλλάξει πρόσωπο το ΕΣΥ. Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι κλίνες ΜΕΘ, τα νοσοκομεία στελεχώθηκαν με ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, αφού έγιναν πάνω από 15.000 προσλήψεις, επικουρικού και μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, εξοπλίστηκαν με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (από γενναίες δωρεές και κρατικούς πόρους) και διενεργήθηκαν κεντρικές προμήθειες από τις Υγειονομικές Περιφέρειες και από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Επίσης ένα μεγάλο επίτευγμα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας ήταν, και συνεχίζει να είναι, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τόσο με ιδιώτες ιατρούς, όσο και με ιδιωτικές κλινικές». Ο Γ.Γ Υπηρεσιών Υγείας επεσήμανε επίσης ότι «Μέσα στην πανδημία και παρά τις δυσκολίες, στελέχη του γραφείου μου συνεργάστηκαν με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επεξεργάστηκαν το Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς στον τομέα της υγείας 2021-2023, το οποίο τελικά ενέκρινε ο Υπουργός Υγείας τον Ιανουάριο του 2021. Καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Υλοποίησης, ορίστηκε ο μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης των στόχων του και ήδη δουλεύουμε για την εξειδίκευση του πλαισίου εφαρμογής του νόμου 4795/2021 για τον εσωτερικό έλεγχο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε δράση και πρόταση προσδοκούμε στη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καταβάλλουμε προσπάθειες να ανταποκριθούμε στα δικά της αιτήματα και δηλώνουμε ότι είμαστε σύμμαχοι της στον αγώνα για διαφάνεια θεωρώντας ότι η διαφάνεια είναι ένα αναγκαίο εργαλείο σωστής και αποτελεσματικής διακυβέρνησης των μονάδων υγείας».

Ο κ. Δημήτριος Τσαλικάκης, Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης, αναφερόμενος στο πολύ δύσκολο διάστημα των τελευταίων 20 μηνών που έχει διανύσει ο τομέας της υγείας τόνισε ότι «η λέξη διαφάνεια έχει αποκτήσει μια άλλη έννοια για εμάς, όλο το σύστημα υγείας βρίσκεται κάτω από ένα μικροσκόπιο και νιώθουμε ότι είμαστε διαρκώς στο επίκεντρο του Υπουργού, της αντιπολίτευσης και κυρίως από τους πολίτες που περιμένουν να δουν πως θα ανταποκριθεί το σύστημα. Αυτή η ευθύνη μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να δίνουμε κάθε ημέρα τον καλύτερό μας εαυτό»

Ο κ. Νικόλαος Αντωνακάκης, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», ο οποίος κατά την τοποθέτησή του είπε «Αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καθώς και στην 4η Υ.ΠΕ Μακεδονίας –Θράκης, τόσο για την οργάνωση όσο και για την εξαιρετική ιδέα της σημερινής εκδήλωσης. Μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω τόσο το Υπουργείο Υγείας και ιδιαίτερα τον Γ.Γ. κ. Κωτσιόπουλο, το Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ, κ. Τσαλικάκη, καθώς και όλους τους συναδέλφους Διοικητές Νοσοκομείων για την άριστη συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη που είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε σε όλη την περίοδο της πανδημίας». Αναφερόμενος στον εσωτερικό έλεγχο είπε «Παρόλο που τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης πέρασαν πολλές δυσκολίες κατά την περίοδο της πανδημίας, η διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου πάντα ήταν στις πρώτες προτεραιότητες του Φορέα μας. Ο Εσωτερικός Έλεγχος δίνει προστιθέμενη αξία στον Φορέα και είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που έχει η Διοίκηση του κάθε Νοσοκομείου, έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τα αδύναμα σημεία της και να εξελίξει ακόμα περισσότερο τα δυνατά χαρακτηριστικά του Οργανισμού».

Στην ενότητα με θέμα: «Ο Εσωτερικός έλεγχος στα νοσοκομεία ως εργαλείο βελτίωσης της διακυβέρνησης στις δημόσιες δομές υγείας» συμμετείχαν:

Ο κ. Γεώργιος Παπανικολάου, Προϊστάμενος της Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης 4ης ΥΠΕ, ο οποίος κατά την τοποθέτησή του, είπε ότι «Η Διοίκηση της 4ης Υ.ΠΕ αξιοποιεί το εργαλείο του εσωτερικού ελέγχου με σκοπό να λαμβάνει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι όλες οι διαδικασίες και οι πρακτικές που εφαρμόζονται δεν δυσχεραίνουν ή ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο τον αντικειμενικό σκοπό της Υγειονομικής Περιφέρειας και των εποπτευόμενων Μονάδων Υγείας, (Νοσοκομείων, Κ.Υ, ΤΟΜΥ κλπ), το προσωπικό των οποίων παρ όλες τις αντίξοες συνθήκες συνεχίζει να προσφέρει τις Υπηρεσίες του προς όφελος όλων των ασθενών όπως ορίζει και ο Ιπποκράτης στον όρκο του». Συνέχισε λέγοντας «Η Διοίκηση συνεχίζει να στηρίζει την λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου και την επικείμενη ίδρυση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου τόσο στην Υγειονομική Περιφέρεια όσο και στα εποπτευόμενα Νοσοκομεία της, οι οποίες θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος όσον αφορά την διαφάνεια και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών ως προς την λειτουργίας τους»

Ο κ. Ανδρέας Ροδάκος, Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής με εξειδίκευση στις Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατά την παρουσίασή του αναφέρθηκε στην εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας. Ειδικότερα, ανέλυσε την πορεία του Θεσμικού και Νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον Ε.Ε καθώς και τα βασικά προβλήματα εφαρμογής του. Αναφέρθηκε επίσης στους στόχους που πρέπει να έχει η υπηρεσία του Ε.Ε. για να προσδίδει αξία στη Διοίκηση των ΔΜΥ και ανέλυσε τα βασικά ευρήματα που προέκυψαν από την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στην 4η ΥΠΕ κατηγοριοποιημένα ανά ελεγκτικό κύκλωμα και υπηρεσιακή δομή.

O κ. Γεώργιος Δρογαλάς, Επίκουρος Καθηγητής, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναφέρθηκε στον εσωτερικό έλεγχο, λέγοντας ότι «αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες για την προάσπιση των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης. Παράλληλα ο Εσωτερικός Έλεγχος μέσω των εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών του προς τη Διοίκηση δύναται να συνδράμει καταλυτικά στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. Η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, η υποστήριξη από τη διοίκηση, η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου, η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου, η ύπαρξη κοινού πλάνου, εγχειριδίου λειτουργιών και κοινών εργαλείων ελέγχου, η υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας και η διαμόρφωση-υιοθέτηση της κουλτούρας του εσωτερικού ελέγχου αποτελούν μερικές προτάσεις για την ενδυνάμωση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Εν κατακλείδι, η βέλτιστη αξιοποίηση του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τις μονάδες υγείας».

Στην ενότητα με θέμα: «Η πανδημία ως ευκαιρία για το δημόσιο σύστημα Υγείας» συμμετείχαν:

Ο κ. Παναγιώτης Παντελιάδης, Διοικητής ΑΧΕΠΑ, οποίος κατά την τοποθέτησή του είπε ότι «Η πανδημία του COVID-19 επηρέασε την υγεία των πολιτών, το σύστημα υγείας αλλά και την οικονομία της χώρας. Η έλευση της πανδημίας κατέδειξε σημαντικές αδυναμίες στα συστήματα Υγείας ανά την υφήλιο, κι απέδειξε ότι δεν έχουν σχεδιαστεί με τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και άμεσα τις πανδημίες. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί όμως ότι στη χώρα μας έγιναν γενναία βήματα κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης και η αντιμετώπισή της στηρίχθηκε κυρίως στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Οι ανεπάρκειες, τα προβλήματα που αναδείχθηκαν και ταυτόχρονα η ανταπόκριση που κλήθηκαν το Υπουργείο Υγείας και οι δημόσιες δομές υγείας να επιδείξουν, μέσα σε πιεστικά σύντομο χρονικό διάστημα, λειτούργησε ευεργετικά καθώς οδήγησε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας σε ενέργειες εκσυγχρονισμού του κτιριακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του μέσω επιχορηγήσεων αλλά και στη στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό». 

Η κα. Ευαγγελία Κουρτέλη- Ξουρή, Διοικήτρια του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», κατά την τοποθέτησή της τόνισε τις ιδιαιτερότητες του ογκολογικού Νοσοκομείου, τη μεταβολή του τρόπου λειτουργίας του εξαιτίας της εξωτερικής απειλής που εμφανίστηκε λόγω της ύπαρξης του covid-19, όπου η ανάγκη προστασίας ασθενών και προσωπικού αλλά και η απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του μοναδικού ογκολογικού νοσοκομείου στο Βορειοελλαδικό χώρο, δημιούργησε νέες προκλήσεις και δυναμική. Αναφέρθηκε στις εγγενείς δυσκολίες παρακολούθησης των συντελεσμένων μεταβολών του περιβάλλοντος (εσωτερικού και εξωτερικού) καθώς και την απόλυτη ανάγκη αποτύπωσης της κουλτούρας του οργανισμού και της πλήρους υιοθέτησης του ήδη υπάρχοντος κώδικα δεοντολογίας. Στη συνέχεια παρουσίασε τα συστήματα διαχείρισης ασφαλείας πληροφοριών, επιχειρησιακής συνέχειας και το πρόγραμμα προστασίας δεδομένων, τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο. Επεσήμανε δε ότι «Το τελικό ζητούμενο είναι η εκπλήρωση των στόχων του συστήματος καθώς και η συμμόρφωση με τους τεθέντες στόχους, ώστε το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης « ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» να πιστοποιηθεί με ISO 27001 και ISO 22301» Ανέφερε επίσης ότι λόγω της μεγάλης συρροής περιστατικών τα οποία εξ ανάγκης συνέρρεαν και από άλλα νοσοκομεία που λόγω covid-19 δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αυτά τα περιστατικά, αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο η ανάγκη δημιουργίας νέου ογκολογικού νοσοκομείου. Κλείνοντας την εισήγησή της αναφέρθηκε στην εξαιρετικής σημασίας εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη δημιουργία νέου ογκολογικού νοσοκομείου εκτός αστικού ιστού το οποίο πραγματικά θα δώσει πνοή και ανακούφιση σε όλη την ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Οδυσσέας Κάτσακας, Διοικητής του ΓΝΘ του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος, ο οποίος μίλησε για τον ανασχεδιασμό του Συστήματος Υγείας με αφορμή την πανδημία της νόσου covid-19, μέσω της επαναχάραξης του υγειονομικού χάρτη, της ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), της ψηφιοποίησης της υγείας και της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της της εκπαίδευσής του.

---------------------------------

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διεξήχθη ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «mentimeter» με τα αποτελέσματα να τροφοδοτούν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομιλητών.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Σακκάς, δημοσιογράφος Υγείας news247.gr