Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε ο Διοικητής της ΕΑΔ Άγγελος Μπίνης σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών με τη συμμετοχή του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο στα θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές κ. Χρήστου Τριαντόπουλου και του Προέδρου της FATF (Financial Action Task For) Dr. Marcus Pleyer

O κ. Μπίνης αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης και των φορέων που εμπλέκονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς με την FATF, τον διεθνή οργανισμό που θέτει τα παγκόσμια πρότυπα για την αντιμετώπιση και αποτροπή του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι καλές πρακτικές που επικοινωνεί η FATF στα μέλη της, καθώς και οι συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των πολυποίκιλων δράσεων του οργανισμού, αποτελούν τον οδηγό για την ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο. Σημείωσε ότι « Ευχαριστούμε τον κ. Pleyer που είναι μαζί μας, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε μαζί του την κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων στο πεδίο της καταπολέμησης του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».