Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Την κάλυψη, με απόσπαση έξι (6) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), για τη Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία αυτής.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει στις 02/10/2020 και λήγει στις 23/10/2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία!

Προκήρυξη

Άιτηση

Βιογραφικό