Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Την κάλυψη, με απόσπαση μίας (1) θέσης εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ διοικητικών καθηκόντων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΕΑΔ, με έδρα την Αθήνα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει στις 02/10/2020 και λήγει στις 23/10/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη

Αίτηση

Βιογραφικό