Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Έκθεση υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ 1) 2018-2021 Ιούλιος – Δεκέμβριος 2019

Report on the Implementation of the National Anti-Corruption Action Plan (NACAP 1 ) 2018-2021 July - December 2019