Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Έκθεση υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της Διαφθοράς  (ΕΣΣΚΔ) 2018-2021 Ιανουάριος – Ιούνιος 2021

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της Διαφθοράς Α΄ Εξάμηνο 2021

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΣΣΚΔ 2021