Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Καλές Πρακτικές για την Ενίσχυση της Ακεραιότητας και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς μέσω της Εκπαίδευσης

 

Το εγχειρίδιο «Καλές Πρακτικές για την Ενίσχυση της Ακεραιότητας και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς μέσω της Εκπαίδευσης» απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση των αξιών της διαφάνειας και της ακεραιότητας στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρέχει παγκόσμια παραδείγματα και εργαλεία για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ενθαρρύνουν την ηθική ανάπτυξη των νέων και την ανθεκτικότητα στη διαφθορά, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τον γόνιμο διάλογο και την ενεργή συμμετοχή για την επίτευξη του στόχου αυτού.