Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

odhgos

 

Η διαμόρφωση ενός ηθικού και ακέραιου περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί πρώτιστο καθήκον και θεμέλιο λίθο της διοίκησης κάθε οργανισμού. Η κωδικοποίηση των κανόνων Ηθικής και Δεοντολογίας και η αποτύπωση σε ενιαίο κείμενο συνιστά πρακτική που ακολουθείται από πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Στο πεδίο της διοίκησης, η δεοντολογία αναφέρεται στους κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά του προσωπικού των φορέων της διοίκησης προς τους πολίτες, αλλά και εντός της υπηρεσίας, θέτοντας όρια και ορθούς τρόπους συμπεριφοράς.

Ο παρών Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας.

Μεταφoρτωση