Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

cover kwdikas sumperiforas airetwn

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς των Αιρετών Οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ικανοποιεί την ανάγκη έκδοσης ενός πρότυπου Κώδικα Συμπεριφοράς για τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με σεβασμό στην ιδιότητα και το αξίωμα των αιρετών, όπως πηγάζουν ευθέως από τη λαϊκή τους εντολή, ο Κώδικας καταρτίστηκε στη βάση βέλτιστων διεθνών πρακτικών και προτύπων, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί πως οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης τηρούν την αρχή της νομιμότητας και προασπίζουν με τη δράση τους το δημόσιο συμφέρον, εκτελώντας τα καθήκοντά τους με εντιμότητα, ακεραιότητα και καλή πίστη.