Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

1stNCPA WEBINAR 768px 1


Στις 15.03.2022 πραγματοποιήθηκε το διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο «Trends and Challenges in Regulating Lobbying Activities» στο πλαίσιο υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών του Δικτύου των Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (Network of Corruption Prevention Authorities - NCPA) υπό την Προεδρία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης στον χώρο του lobbying μεταξύ των μελών του Δικτύου και η ανάδειξη βέλτιστων διεθνών πρακτικών στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας στην εκτέλεση δραστηριοτήτων επιρροής.

Την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Άγγελος Μπίνης, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης των Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΙΑΑCA) κ. Simon Peh. Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης συμμετείχαν οι παρακάτω ομιλητές:

  • Matej Blažek, Σύμβουλος Πολιτικής του ΟΟΣΑ, Τμήμα Ακεραιότητας Δημόσιου Τομέα, Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης
  • Jean-François Routhier, Επίτροπος Lobbying, Lobbyisme Quebec
  • Δρ. Αναστασία Σωτηροπούλου, Νομική Σύμβουλος του Διοικητή της Ε.Α.Δ
  • Ivana Cvetković, Βοηθός Διευθυντής Εξωτερικών Υποθέσεων και Στρατηγικής Ανάπτυξης, Υπηρεσία για την Πρόληψη της Διαφθοράς Δημοκρατία της Σερβίας.

Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τόσο τις Αρχές του Δικτύου, αλλά και Συνδέσμους/Ενώσεις Επιχειρήσεων και Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας των μελών του Δικτύου, είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν, να υποβάλουν ερωτήματα αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για τη ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2022, η Ε.Α.Δ. ανέλαβε την Προεδρία του NCPA το οποίο απαρτίζουν οργανισμοί που εκπροσωπούν 31 κράτη. Το NCPA βασίζεται στις αρχές των Συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα αναλαμβάνει να διευθύνει το πρόγραμμα εργασιών του σημαντικού αυτού Δικτύου. Ο ρόλος του είναι καταλυτικός σε ζητήματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO).


Ατζέντα Webinar

Δελτίο Τύπου