Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD UN WebTv Twitter 768w

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης συμμετείχε την  Πέμπτη 03.06.2021 στις εργασίες της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS 2021), η οποία πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη (2 – 4 Ιουνίου 2021), με σκοπό την υιοθέτηση πολιτικής δήλωσης, αναφορικά με τις προκλήσεις και τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC).

Ο κ. Μπίνης, στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο της τεχνολογίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζοντας ότι τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία διευκολύνουν τη ροή της πληροφορίας, ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, απλοποιούν και αυτοματοποιούν τις διαδικασίες, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία. Παράλληλα, η τεχνολογία και τα σύγχρονα μέσα που αυτή προσφέρει, περιορίζουν τη δυνατότητα εκδήλωσης περιστατικών απάτης, διευκολύνουν την ανίχνευσή τους, μειώνουν το διοικητικό κόστος, βελτιώνουν τον βαθμό εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση του Διοικητή της ΕΑΔ στον παρακάτω σύνδεσμο