Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

YPE Twitter Post 1

Στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με θέμα: «Δομές Υγείας και Διαφάνεια» περισσότεροι από 150 επαγγελματίες και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απ’ όλη την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ενημερωθούν για τη σημασία της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις δομές υγείας στην εποχή της πανδημίας.

Η συζήτηση δομήθηκε γύρω από την προστιθέμενη αξία του εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της λειτουργίας των δομών υγείας, καθώς και σε ποιο βαθμό η πανδημία αποτέλεσε ευκαιρία για την υιοθέτηση καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων που βελτίωσαν τις διαδικασίες και το σύστημα διακυβέρνησης των δομών υγείας.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας.


Δελτίο Τύπου

 Άρθρο ανακοίνωσης της εκδήλωσης


Παρακολουθήστε ολόκληρη την Ημερίδα:

https://www.youtube.com/watch?v=gOX1smpYhoc

 


Αποτελέσματα ψηφοφορίας mentimeter


Παρουσιάσεις εισηγητών