Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

After Webinar GDPR 768px2


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 το Webinar με θέμα: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) κατά την ελεγκτική διαδικασία. Το εν λόγω Webinar εντάσσεται σε σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων που έχει ήδη πραγματοποιήσει η Αρχή (συνολικά 16 webinars για το 2023) με σκοπό την ανάδειξη του πολυεπίπεδου έργου της, την αναλυτική επεξήγηση πως αυτό γίνεται πράξη μέσα από τις Διευθύνσεις της, καθώς και τη συμβολή του έργου αυτού σε όλους τους τομείς της κοινωνίας στην κατεύθυνση του εντοπισμού φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Περισσότερα από 600 στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ενημερώθηκαν σχετικά με:

 • Τις συνέργειες που έχει αναπτύξει η ΕΑΔ με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην κατεύθυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών  για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • Τις υποχρεώσεις της Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
 • Τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία (Οδηγία ΕΕ 2016/680) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων (ενδεικτικά αφορά σε Δικαστές, Εισαγγελείς, Προανακριτικούς Υπαλλήλους, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα κ.ά.)
 • Την  αξιοποίηση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην  επίλυση ζητημάτων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το στάδιο συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας της Φορολογικής Διοίκησης
 • Την αναγκαιότητα ανάπτυξης των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών με παρουσίαση του σχετικού Ευρωπαϊκού Πλαισίου «DigComp 2.2» και την εφαρμογή του οδηγού που έχει εκπονήσει ο European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), με θέμα: «How to raise information security awareness» για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων της ΕΑΔ σε θέματα GDPR ακολουθώντας το τρίπτυχο Σχεδιασμός – Υλοποίηση - Αξιολόγηση
 • Τις  σημαντικότερες δράσεις που υλοποιεί το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΑΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής
 • Συγκεκριμένες υποθέσεις που χειρίστηκε η Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων σε συνεργασία με το  Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΑΔ για τη διασφάλιση της σύννομης επεξεργασίας των δεδομένων στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας.

Άρθρο Ανακοίνωσης της Εκδήλωσης


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το webinar στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=LUmu3vnnUsI


Παρουσιάσεις εισηγητών 

 • Κάλλη Καρβέλη, Δικηγόρος M.Sc., Ειδικός Επιστήμονας, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Γεωργία Μπαμπαλετάκη, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) & Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, ΑΑΔΕ
 • Κλεάνθης Νόου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), Τμήμα Παρακολούθησης & Υλοποίησης Έργων, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων, ΕΑΔ
 • Ελένη Μπαλασοπούλου, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) & Επικεφαλής του Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΕΑΔ
  • Νικόλαος Μπούρτζινος, Προϊστάμενος Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών & Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, ΕΑΔ
   • Γεώργιος Μανιάτης, Προϊστάμενος Τομέα ΟΤΑ (Α' & Β' Βαθμού) Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης, ΕΑΔ
   • Αικατερίνη Λιούλη, Προϊσταμένη Τομέα Υγείας & Πρόνοιας, ΕΑΔ

   Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


   Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

   Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

   Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr