Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD MINEDU Twitter 1

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς (2018-2021), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), διοργανώθηκαν σεμινάρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διεξήχθησαν στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2021. Τα σεμινάρια αποτελούν μέρος του έργου παροχής τεχνικής συνδρομής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το UNODC με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα σεμινάρια άνοιξαν με τους χαιρετισμούς της Υφυπουφού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ζ. Μακρή, του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κ. Α. Κόπτση, του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Α. Μπίνη, του Επικεφαλής του Τμήματος Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, κ. G. Gallo, της Συμβούλου Α΄ Κοινωνικών Επιστημών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κα Σ. Γιοβάνογλου και της  Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κα Μ. Κωνσταντινίδου. Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν εντυπωσιακή, με τον αριθμό τους να ανέρχεται συνολικά και τις δύο ημέρες σε περίπου διακόσιους (200) συμμετέχοντες.

Στο πλαίσιο του έργου, επιδιώκεται η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης και της προώθησης προγραμμάτων προώθησης της ακεραιότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικότερα, αναπτύχθηκε μία εργαλειοθήκη, η οποία περιλαμβάνει διαδραστικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και πρακτικές παιδαγωγικές οδηγίες. Τα προγραμματισμένα σεμινάρια στοχεύουν να ενισχύσουν την ικανότητα των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν τη νέα εργαλειοθήκη στην τάξη και έτυχαν ευρείας θετικής ανταπόκρισης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

 Δελτίο Τύπου