Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD HCMC Mnimonio 768px 1


Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα. Βασιλική Λαζαράκου και ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Άγγελος Μπίνης. Αντικείμενο του μνημονίου είναι η συνεργασία των δύο φορέων για μία σειρά από θέματα συμπεριλαμβανόμενης της συνεργασίας τους στα θέματα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και μηχανισμών ακεραιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα οι δυο φορείς θα επικεντρώσουν τη συνεργασία τους, μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων, τη διαμόρφωση πολιτικής και δράσεων για την πρόληψη της διαφθοράς και την ανάπτυξη της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου.


Δελτίο Τύπου