Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τηλέφωνο επικοινωνίας για την υποβολή καταγγελιών (πλην καταγγελιών whistlblowing): 213 2129 700


Γενική Καταγγελία

Καταγγελία που δεν εμπίπτει σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες και είναι αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.


Καταγγελία βίας ή παρενόχλησης στην εργασία (Mobbing) 

Καταγγελία που αφορά βία ή παρενόχληση στην εργασία σας σε φορέα του Δημοσίου (Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/2023/ΦΕΚ343/Β/26.01.2023 & ΔΙΔΑΔ/Φ.64/996/οικ. 6766/2023/ΦΕΚ2561/Β/19.04.2023).


Καταγγελία για παραβίαση των υποχρεώσεων σχετικών με την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής (Lobbying)

Καταγγελία που αφορά σε παραβίαση των υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166).


Εσωτερική αναφορά (https://intwhistle.aead.gr)

Αναφορά που υποβάλλεται μέσω του διαδικτύου απευθείας στην ασφαλή ηλεκτρονική πλατφόρμα του εσωτερικού διαύλου (internal whistleblowing platform) της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), από εργαζομένους και λοιπά πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με την ΕΑΔ (πρόσωπα του άρθρου 6 του ν. 4990/2022), στον Υπεύθυνο  Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της ΕΑΔ, σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (Α’ 210). Εναλλακτικά, οι εσωτερικές αναφορές δύνανται να υποβληθούν στον ΥΠΠΑ της ΕΑΔ και μέσω των ακόλουθων καναλιών:

  • υποβολή αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην έδρα της ΕΑΔ
  • email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημαντική ενημέρωση. Στην περίπτωση που η αναφορά σας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210) αλλά προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως τότε η αναφορά σας διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με παράλληλη σχετική ενημέρωσή σας. Επισημαίνεται ότι σε αυτή την  περίπτωση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προστασίας του ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210).


Εξωτερική αναφορά (https://extwhistle.aead.gr)

Αναφορά που υποβάλλεται μέσω του διαδικτύου απευθείας στην ασφαλή ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωτερικού διαύλου (external whistleblowing platform) της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) ως εξωτερικό δίαυλο αναφοράς, από πρόσωπα του άρθρου 6 του ν. 4990/2022 και αφορά σε παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (Α’ 210).

Οι εξωτερικές αναφορές δύνανται να υποβληθούν στην ΕΑΔ ως εξωτερικό δίαυλο αναφοράς, με τους ακόλουθους τρόπους:

Σημαντική ενημέρωση. Στην περίπτωση που η αναφορά σας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210) αλλά προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως τότε η αναφορά σας διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με παράλληλη σχετική ενημέρωσή σας. Στην περίπτωση που η αναφορά σας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210) αλλά εμπίπτει στις καθ' ύλην αρμοδιότητές της, η ΕΑΔ διατηρεί το δικαίωμα αυτεπάγγελτου ελέγχου. Επισημαίνεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προστασίας του ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α' 210).