Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 OOSA EOX EAD 768px 1


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τριήμερη (11 έως και 13 Ιουλίου 2023) επίσκεψη της ομάδας εργασίας του ΟΟΣΑ στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κτήριο της Ε.Α.Δ. Η επίσκεψη εργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση του Πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς», η οποία αφορά στη χαρτογράφηση του υφιστάμενου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και στην ανάπτυξη προτάσεων και πρακτικών εργαλείων για τη ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων και την ενίσχυση της ακεραιότητας των δημόσιων αξιωματούχων και λειτουργών.


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: