Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

OOSA Sygroush Symf 768px21


Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ

διοργανώνει Συνέδριο

την Τρίτη 23.04.2024 και ώρα: 09:30 - 14:00

με θέμα «Σύγκρουση Συμφερόντων & Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα:

Αποτυπώνοντας το 'Σήμερα' - Σχεδιάζοντας το 'Αύριο'»


Περισσότερες πληροφορίες για το webinar θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Συνέδριο ΕΑΔ - ΟΟΣΑ: «Σύγκρουση Συμφερόντων & Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα: Αποτυπώνοντας το 'Σήμερα' - Σχεδιάζοντας το 'Αύριο'»