Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 Webinar 2 10 AFTER 768px1 1


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε (12.05.2023) το 2ο webinar από τη σειρά των 10 θεματικών διαδικτυακών σεμιναρίων υπό τον τίτλο «Η Συμβολή του Ελεγκτικού Έργου της Ε.Α.Δ. στην Κοινωνία» με θέμα «Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Επικοινωνιών».

Περισσότερα από 280 στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του webinar, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάσθηκε το πολυεπίπεδο έργο του εν λόγω Τομέα, πως αυτό γίνεται πράξη μέσα από τη λειτουργία της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και πως συμβάλλει στην πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Παράλληλα, αναλύθηκαν τα ελεγκτικά εργαλεία που αξιοποιεί ο Τομέας, οι προτυποποιημένες διαδικασίες και οι μέθοδοι που εφαρμόζει για την αντικειμενική και αποτελεσματική άσκηση του ελεγκτικού του έργου. Επίσης, παρουσιάσθηκαν χαρακτηριστικές υποθέσεις και συμπεράσματα από ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, όσο και της κοινωνίας ευρύτερα.

Τέλος, έμφαση δόθηκε στις ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί μέσα από τις αποτελεσματικές συνέργειες που έχει αναπτύξει η Ε.Α.Δ. με πληθώρα υπηρεσιών, όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η Περιφέρεια Αττικής αλλά και τις προοπτικές για περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση των συνεργασιών αυτών στο μέλλον, πάντα στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της διαφθοράς.


Άρθρο Ανακοίνωσης της Εκδήλωσης


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη το webinar στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtube.com/live/9Ye0HzdfRNE


Παρουσιάσεις εισηγητών


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) ώστε να ενημερώνεστε για μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


 Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr