Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 Webinar 6 10 AFTER1 768px 1


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε (21.06.2023) το 6ο webinar από τη σειρά των 10 θεματικών διαδικτυακών σεμιναρίων υπό τον τίτλο «Η Συμβολή του Ελεγκτικού Έργου της Ε.Α.Δ. στην Κοινωνία» με θέμα «Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Περισσότερα από 300 στελέχη του δημόσιου τομέα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του webinar, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάσθηκε το πολυεπίπεδο έργο του εν λόγω Τομέα για τα αντικείμενα αρμοδιότητάς του που αφορούν στους τομείς οικονομίας και ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης και τουρισμού, στις δημόσιες επιχειρήσεις και στον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και οργάνων των φορέων που εμπίπτουν στην ελεγκτική αρμοδιότητα της Αρχής. Συγκεκριμένα, παρουσιάσθηκαν οι αρμοδιότητες του Τομέα, το έναυσμα των ελεγκτικών ενεργειών του, οι ελεγκτικές διαδικασίες του, οι κύριοι θεματικοί άξονες του έργου του, απολογιστικά στοιχεία και τα ευρήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος από τους ελέγχους που έχει διενεργήσει, καθώς και προτάσεις που έχει απευθύνει σε ελεγχόμενους φορείς για τη συμμόρφωσή τους με το νομοθετικό, κανονιστικό ή εταιρικό πλαίσιο που τους διέπει, τη βελτίωση της λειτουργίας και των διοικητικών διαδικασιών τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, παρουσιάσθηκε το έργο που επιτελεί ο Τομέας για την ανίχνευση και καταστολή φαινομένων αδικαιολόγητου πλουτισμού δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, καθώς και για τον εντοπισμό και την αποτροπή άσκησης από δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους δραστηριοτήτων που δεν συμβιβάζονται ή δεν είναι συμβατές με τη δημόσια θέση που κατέχουν ή τα συγκεκριμένα δημόσια καθήκοντα που ασκούν.

Εστιάζοντας στη διαχείριση και προστασία της δημόσιας περιουσίας και τις δημόσιες επιχειρήσεις, που συμπεριλαμβάνονται στους κύριους άξονες δράσης του Τομέα, ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εισηγήσεις στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών και του Προϊσταμένου της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Kινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Ως προς τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης συνεισφορά στις εργασίες του σεμιναρίου είχε ο Προϊστάμενος της Γ΄ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος παρέθεσε νομολογιακά δεδομένα για τον καταλογισμό σε βάρος επίορκων δημοσίων υπαλλήλων του ισόποσου περιουσιακών προσαυξήσεων που δεν δικαιολογούνται από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα.  

Στο webinar απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Σταμάτιος Πουλής, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής κ. Νικόλαος Κουλοχέρης και ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Εμμανουήλ Μαστρομανώλης.


Άρθρο Ανακοίνωσης της Εκδήλωσης


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολοκληρό το webinar στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtube.com/live/_i8m7vyZHCw


Παρουσιάσεις εισηγητών 

  • Μαργαρίτα Θωμαΐδου, Προϊσταμένη Τομέα Οικονομίας και Ανάπτυξης,  Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Παναγιώτης Καούρας, Προϊστάμενος Υποτομέα Ανάπτυξης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Ελένη Βελγάκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Υπουργείο Οικονομικών
  • Δημήτριος Μπάρμπας, Προϊστάμενος Υποτομέα Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Γεώργιος Ζαβάκος, Προϊστάμενος Γ΄ Μονάδας Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr