Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Webinar 8 AFTER 768px 1


Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε το 8ο διαδικτυακό ενημερωτικό Webinar από τη σειρά των 10 θεματικών διαδικτυακών σεμιναρίων υπό τον τίτλο «Η Συμβολή του Ελεγκτικού Έργου της Ε.Α.Δ. στην Κοινωνία» με θέμα την προβολή του έργου του Τομέα Τομέας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών.

Περισσότερα από 210 στελέχη του δημόσιου τομέα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του webinar.

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρουσιάστηκε το έργο και οι δραστηριότητες του Τομέα Δημοσίων Έργων & Μεταφορών και των Υποτομέων στους οποίους διαρθρώνεται (Δημοσίων Έργων, AFCOS και Μεταφορών). Από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, οι κ.κ. Ι. Γρημανέλλης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Αν. Κουζής, Αν. Γεν. Δ/ντης της Γεν. Δ/νσης  Οχημάτων & Εγκαταστάσεων και Δ/ντης της Δ/νσης Εποπτείας και Ελέγχων, παρουσίασαν το έργο των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, καθώς και τη συνεργασία με την Ε.Α.Δ.


Άρθρο Ανακοίνωσης της Εκδήλωσης


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το webinar στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=T6RwJV71z50


Παρουσιάσεις εισηγητών 

  • Γεώργιος Κοροβέσης, Προϊστάμενος Τομέα Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, Ε.Α.Δ.
  • Μαρία Γιασεμάκη, Επικεφαλής Υποτομέα Δημοσίων Έργων, Ε.Α.Δ.
  • Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Επικεφαλής Υποτομέα Ελέγχων AFCOS
  • Γεωργία Νιφόρα, Επικεφαλής Υποτομέα Μεταφορών, Ε.Α.Δ.
  • Ανάργυρος Κουζής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
    • Παρουσίαση κ. Κουζή

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr