Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

87TIF Whistleblowing After 768px


Ολοκληρώθηκε (10.09.2023) η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με θέμα: «Whistleblowing και Διαφάνεια» στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 87η ΔΕΘ.

Περισσότερα από 200 στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο από τις τοποθετήσεις / παρουσιάσεις των συμμετεχόντων όσο και από τον διαδραστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης (ερωτήσεις/απαντήσεις του κοινού)  για το τι είναι το Whistleblowing, πως αυτό συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ποιος ο ρόλος της ΕΑΔ στην εφαρμογή του νόμου καθώς και για τη λειτουργία, από τις 11.08.2023, της πλατφόρμας αναφορών μέσω της οποίας εργαζόμενοι σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς μπορούν να αναφέρουν ανώνυμα και με ασφάλεια παράνομες συμπεριφορές και πρακτικές που συμβαίνουν εντός των εταιρειών ή οργανισμών και αποτελούν παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Δελτίου Τύπου Ημερίδας


Άρθρο Ανακοίνωσης της Εκδήλωσης


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ενημερωτική ημερίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtube.com/live/gpiCOxGjf_Q


Παρουσιάσεις Εισηγητών

  • Νίκος Δημόπουλος, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Υπερταμείο
  • Σοφοκλής Καραπιδάκης,  Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, MYTILINEOS
  • Ιωάννης Φουστανάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr